Després de l’obtenció de la subvenció concedida per la Diputació d’Alacant, Altea està executant els treballs de silvicultura al Pinar de calces, complementat amb el resalvo d’alzines, repoblacions baix coberta i feixines per evitar l’erosió per escolament provocada per les recents pluges. Aquestes actuacions, actualment visibles, persegueixen l’objectiu de millorar la sostenibilitat i viabilitat futura dels espais naturals municipals.

En el cas de la línia de prevenció d’incendis s’ha intervingut en 5 parcel·les de propietat municipal. Els treballs realitzats s’han basat en l’eliminació de l’estrat arbustiu i arbori que puga ocasionar dificultats i augmentar la perillositat en l’extinció d’un incendi. “El resultat ha estat l’obtenció d’un espai natural millor conservat i protegit”, comenta Beatriu Nomdedeu, regidora de Medi Ambient.

Nomdedéu destaca “la tasca del departament de Medi Ambient, pel seu treball en la resolució de la gestió local i per l’esforç per aconseguir resultats eficaços abans de la temporada de major risc d’incendis en el nostre municipi”.