Per a més informació: http://www.alteadigital.es/2019/01/04/conseller-manuel-alcaraz-tractara-altea-la-reforma-la-constitucio-la-proposta-del-consell-la-generalitat/